Service

Elbyrån utför akut service på all professionell tvättutrustning samt utför periodiskt underhåll på Er tvättutrustning så att driftstörningar ska minimeras.

I våra serviceåtagande ingår:

  • Akutservice med felsökning och åtgärd
  • Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll som innebär:

  • Ökad livslängd på maskinpark
  • Driftsäkra maskiner med mindre akutservice
  • Kortare torktider och minskad brandrisk

Vi har bemannad felanmälan under kontorstid.